Kompleksowa diagnostyka, szybki dostęp do specjalistów oraz zabiegów – pobyt w szpitalu pozwala często jest najlepszym rozwiązaniem. Od kogo można otrzymać skierowanie do szpitala?

Do szpitala można trafić nie tylko w wyniku wypadku czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Także z usług medycznych w takiej placówce można skorzystać wtedy, gdy leczenie ambulatoryjne nie przynosi oczekiwanych efektów. Aby dostać się do szpitala, będziemy potrzebowali wtedy odpowiedniego skierowania.

Skierowanie do szpitala – co to jest?

Skierowanie do szpitala to dokument, który pozwala pacjentowi na zgłoszenie się do dowolnego szpitala na terenie Polski, który posiada umowę podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jeśli pacjent posiada prawidłowo wypisane skierowanie, szpital nie może odmówić mu przyjęcia, chyba że pojawia się uzasadniona tego przyczyna.

Skierowanie do szpitala powinno zawierać:

  • pieczątkę lub nazwę, adres i telefon świadczeniodawcy
  • numer umowy świadczeniodawcy z funduszem
  • data wystawienia dokumentu
  • imię i nazwisko oraz PESEL świadczeniobiorcy
  • rozpoznanie z kodem jednostki chorobowej – nie jest konieczne w przypadku skierowania na badania diagnostyczne
  • cel skierowania
  • podpis i pieczątka lekarza
  • załączniki – wyniki badań, opisy dotychczas wykonanych badań, dotychczasowa historia leczenia

Kto może wystawić skierowanie do szpitala?

Dokument taki jak skierowanie do szpitala może być wystawiony przez lekarza lub felczera – specjalisty zajmującego się opieką nad pacjentami niewymagającymi specjalistycznej opieki zgodnie z ustawą z 1950 roku o zawodzie felczera i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 11 marca 2005 roku.

Specjalista wystawiający skierowanie do szpitala nie musi przy tym posiadać podpisanego kontraktu z NFZ, zatem skierowanie możemy otrzymać także od specjalisty, do którego udaliśmy się prywatnie.

Jeśli posiadamy wypisane skierowanie, możemy udać się do dowolnego szpitala, który ma umowę z NFZ w konkretnym zakresie – nie obowiązuje rejonizacja, dlatego warto porównać opinie o szpitalach i czas oczekiwania na przyjęcie.