Aby określić przyczynę alergii, najlepiej wziąć udział w testach alergicznych. Jakie rodzaje testów tego rodzaju przeprowadzane są najczęściej?

 Alergia może posiadać różne przyczyny. Często samodzielne ich określenie nie jest możliwe. W takich przypadkach warto skorzystać z profesjonalnej diagnostyki – testów alergicznych.

Obecnie w użyciu znajdują się różne rodzaje, wśród których najpopularniejsze testy alergiczne Łódź to:

  • testy skórne
  • testy śródskórne
  • naskórkowe testy płatkowe
  • testy z krwi
  • testy prowokacyjne

Testy skórne

To najczęściej przeprowadzane testy alergiczne, które stosowane są przy diagnostyce różnego rodzaju alergii – na alergeny wziewne, pokarmowe, leki czy jad owadów.

Testy skórne najczęściej wykonuje się na rękach. Podczas badania małe dawki alergenów podawane są na skórę. Diagnostyka polega wówczas na ocenie reakcji skórnej na alergen.

Testy śródskórne

Testy tego rodzaju przeprowadzane są śródskórnie – przez lekkie wkłucie igły z alergenem pod skórę. Są one prowadzone w przypadku, gdy wyniki testów skórnych nie są całkowicie wiarygodne, na przykład przy występowaniu objawów i negatywnym teście skórnym.

Naskórkowe testy płatkowe

Tego rodzaju testy na alergię wykonywane są w diagnostyce alergii kontaktowej, na przykład na określone związki chemiczne, metale, substancje zapachowe, leki.

Naskórkowe testy płatkowe prowadzone są najczęściej na plecach i polegają na naklejeniu na nie bibułek lub plastrów z alergenem. Reakcję odczytuje się najczęściej po 48 oraz po 72 godzinach.

Testy z krwi

To wysoce dokładne testy alergiczne przeprowadzane z pobranej od pacjenta krwi. Bada się wówczas ilość przeciwciał w klasie IgE dla wybranych alergenów. Ich podwyższony poziom wskazuje na istnienie alergii.

Testy z krwi mogą być prowadzone zamiast testów skórnych lub jako ich uzupełnienie.

Testy prowokacyjne

Takie testy alergiczne wykonuje się głównie w przypadku alergii wziewnych czy astmy, gdy inne rodzaje testów nie przyniosły jednoznacznych wyników.

Testy, próby prowokacyjne polegają na podaniu alergenu pacjentowi i obserwowaniu reakcji organizmu.