Przebywanie w smogu ma szereg negatywnych skutków. W Polsce to poważny problem, ponieważ to właśnie nasz kraj ma najwyższy poziom zanieczyszczenia powietrza w całej Unii Europejskiej.

Smog jest zjawiskiem atmosferycznym, które powstaje wtedy, gdy dochodzi do wymieszania się mgły z dymem oraz spalinami. W atmosferze panuje wtedy wysokie stężenie niebezpiecznych pyłów, tlenków siarki, azotu, a także wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych jak benzo[a]piren.

Wchodzące w skład smogu substancje niosą ze sobą duże zagrożenie dla zdrowia człowieka, a także są niebezpieczne dla całego środowiska naturalnego.

Aż 40 tysięcy zgonów rocznie z powodu smogu

Szacuje się, że z powodu nadmiernie zanieczyszczonego powietrza co roku na całym świecie umiera około 7 milionów osób. W Polsce liczba ta wynosi ponad 40 tysięcy osób.

Średnia długość życia w Polsce przy obecnych poziomach zanieczyszczenia powietrza skrócona jest o około 8-9 miesięcy.

Wynika to z faktu, że smog powoduje wiele niebezpiecznych schorzeń zarówno u dzieci, jak również u osób dorosłych. Negatywnie wpływa na zdrowie człowieka już na etapie jego rozwodu płodowego.

Smog odpowiedzialny jest za większe ryzyko chorób takich jak:

  • stany zapalne gardła – drapanie w gardle, zbieranie się wydzieliny
  • katar i kaszel – podobnie jak w przypadku przeziębienia
  • niska koncentracja, przemęczenie – poważny problem zwłaszcza dla dzieci
  • alergie i astma – zwiększone ryzyko pojawienia się objawów
  • POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc, która dotyka także palaczy papierosów
  • nowotwory – płuc, gardła, krtani i inne – wśród nich wiele nowotworów złośliwych, które są trudne w leczeniu
  • nadciśnienie tętnicze – sprzyja większemu ryzyku udarów, zawałów serca
  • niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca
  • choroby neurologiczne – choroba Alzheimera i inne schorzenia układu nerwowego
  • niższa waga urodzeniowa u dzieci, wady wrodzone u dzieci

Wobec tego dla własnego zdrowia musimy dbać o jakość powietrza – tylko wtedy można korzystać z niego bez ryzyka.