Jako pracodawca nie możesz dopuścić pracownika do pracy, zanim nie wykona on wstępnych badań lekarskich. Powinny być one poświadczone orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku. Przyszły pracownik takie badanie może wykonać tylko na Twoje skierowanie i na Twój koszt. A co dokładnie obejmują? Jak długo zachowują ważność?

Co dokładnie obejmują wstępne badania lekarskie?

Nie istnieje jeden uniwersalny wzór badań wykonywanych podczas wizyty u lekarza medycyny pracy. W zależności od stanowiska i związanych z nim czynników szkodliwych czy uciążliwych, wykonane mogą być różne badania i testy. Inaczej będą wyglądały badania do pracy Warszawa w przypadku osób pracujących na wysokości, pod powierzchnią ziemi, w zakładzie produkcyjnym, w punkcie usługowym, a jeszcze inaczej pracownika biurowego. Często w skład badań wchodzi osłuchanie przez lekarza medycyny pracy, przeprowadzenie dokładnego wywiadu, konsultacja okulistyczna, laryngologiczna i neurologiczna, choć w przypadku osób pracujących na stanowiskach biurowych wykonanych zostanie mniej czynności, natomiast osoby narażone na czynniki niebezpieczne prawdopodobnie jeszcze wykonają badanie krwi, RTG klatki piersiowej, spirometrię czy EKG.

Dlaczego badanie wstępne jest takie ważne?

Dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego badania wykonanego przez lekarza medycyny pracy nie jest dobrym rozwiązaniem nie tylko z uwagi na groźbę otrzymania mandatu i sankcji finansowych, ale przede wszystkim z uwagi na jego dobro oraz organizację pracy w firmie. Jeśli osoba, która zajmuje pewne stanowisko, nie cieszy się odpowiednim zdrowiem, to zachodzi ryzyko, że ulegnie wypadkowi, zasłabnie lub nabawi się choroby zawodowej w relatywnie krótkim czasie. Już samo to jest wystarczającym powodem, aby upewnić się, że pracownik faktycznie może wykonywać daną pracę. Poza względami humanitarnymi warto również wziąć pod uwagę to, jak na motywację pracowników czy samą organizację pracy wpływają wypadki przy pracy, czy inne niepożądane zjawiska, które mogą być następstwem złego stanu zdrowia przyjmowanych pracowników. Dlatego jest to ważny element, o którym nie warto zapominać ani starać się oszczędzać.

Na badania wstępne przyszły pracownik udaje się ze skierowania pracodawcy i na jego koszt. Zakres samego badania może być różny, w zależności od stanowiska, na jakim zamierzasz zatrudnić pracownika, ale jego wykonanie jest bardzo ważne z uwagi na jego dobrostan i sprawne funkcjonowanie zakładu pracy.